Yüz mezoterapisi

Mezoterapi, vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik ilaçların karışım halinde küçük miktarlar ile derinin orta tabakasına (dermis) enjekte edilmesi yöntem olduğundan daha önce bahsetmiştik.

Bu karışımlar tedavi edilecek durumlara bağlı olarak seçilen spesifik bölgelere, çok ince iğne uçları ile (4 – 6mm.boyunda ve 27 – 30 gauce inceliğinde iğneler) verilirler . Önemli olan nokta, hazırlanan kokteylde kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini ve yan etki potansiyellerini iyi bilmektir. Hissedilen ağrı, iğnelerin boyutlarıyla orantılı olarak oldukça azdır. Bununla birlikte, uygulama sahası, sterilize edildikten sonra, soğuk hava aracılığı ile uyuşturularak ağrı minimuma indirilir. Mezoterapi uygulamasında kullanılan ilaçların emilimi çok kısıtlı olduğundan, sistemik dolaşıma ilaç geçişi de yok denecek kadar azdır.

Tedavinin seans sayısı, hastaya, hastalığa ve enjeksiyonun yapılacağı bölgeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu minimal invaziv yaklaşım birçok alanda başarılı sonuçlar göstermiştir.