Daima genç, daima sağlıklı kalabilmek için Ozon Terapi.

Major Yöntem:

En yaygın kullanım metodudur. Bu metodla kişiden 50-200 ml arasında alınan kan, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye enjekte edilir.

Minor Yöntem:

Kişiden alınan 2 – 5 cc arası kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kişiye enjekte edilir.

Vücut Boşluklarına Ozon Verilmesi:

Rektal – Makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.

Eklem İçine Ozon Gazı Verilmesi:

Kas İskelet Sistemi rahatsızlıklarında, uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemlerine enjekte edilir.